Carsten Dibbern

 

Kontakt

Carsten Dibbern

Stolpeager 67

2670 Greve

Mail: carsten@dibb.dk

Mobil: 4084 7900

Fast: 4390 8200

 

                     

Profil            Fra jeg i 1994 første gang fik salgs– og kundeansvar som arbejdsområde, var jeg klar over, at dette er min rette beskæftigelse. Med 16 års erfaring inden for området har jeg har stadig lyst til at sælge og have kunderelationer.

 

I adskillige år har jeg arbejdet med salg til en lang række eksisterende kunder. Samtidig har jeg, specielt i det seneste år, været optaget af at trænge ind på nye segmenter med et nyt produkt. Det er meget engagerende for mig. Jeg har sideløbende været Service Delivery Manager for en række kunder, ligesom jeg har været projektleder ved mindre og middelstore projekter.

 

At skabe og vedligeholde gode kundekontakter er en af mine styrker, og jeg er fokuseret på at skabe resultater. Jeg er dynamisk og kan tage initiativer og træffe selvstændige beslutninger, og jeg anser mig selv for at være en god sparringspartner.

 

Selvstændighed i arbejdet er vigtigt for mig, uden at det dog står i vejen for min rolle i teams.  Jeg er god til at kommunikere både udadtil og indadtil i organisationen. Tænker strategisk. Jeg har god portion sund fornuft og en veludviklet humoristisk sans.

Karakteristik

Kolleger siger                  Kommunikation, gode analytiske evner, ihærdig, god til at sætte sig ind i nye opgaver, hyggelig, god kollega, almen vidende, arbejdsom, god til at koordinere, flittig, opsøgende og kontaktskabende, stabil, relationsopbygger.

 

Du er intelligent. Du har en usædvanlig veludviklet humoristisk sans. Du er meget ærlig og direkte når du taler til en. Dit sprog er ud over det almindelige korrekt og let forståeligt. Man er ikke i tvivl om ”hvor man har dig”. Hvis du bliver sendt i byen efter noget, kan man være ret sikker på at du kommer hjem med et resultat.

 

Åben og ærlig, til at stole på, holder kontakten, direkte når du taler, har temperament, eftertænksom, ærekær omkring det du beskæftiger dig med, perfektionist i skrift og tale - og god til det.

 

Du är öppen och har lätt att kommunicera. Du är god till att efterleva det du lovar. God till att tänka kreativt i problematiska situationer. God förståelse för leverans av IT-lösningar. God förmåga att hantera olika kundersituationer. Kommunikativ, kreativ, vänlig, ärlig, flitig,

 

Kunder siger                    Uhøjtidelig, kompetent og venlig konsulent for dit firma. Udadvendt. Loyal. Resultatorienteret og vedholdende. Du er troværdig, ærlig og ordholdende. Du er opmærksom og hurtig til at følge op. Slagfærdig og langt fra selvhøjtidelig og selvpromoverende. Det hele er krydret med en uhøjtidelig attitude, en hurtig replik og en lidt skæv humor.

Analyserende, velformuleret, arbejdsom, inde i dit fagområde, selvstændig, opsøgende, velorienteret, overblik, systematisk, grundig, engageret, ansvarlig.

 

Behagelig at omgås, ansvarlig, udadvendt, velbegavet, vidende, nysgerrig, slagfærdig, velformuleret, opmærksom.

 

 

 

                     

Kompetencer                 

Salgserfaring

Mere end 16 års salg til biblioteksmarkedet; til eksisterende- såvel som til nye kunder. Jeg har arbejdet med salg både i Danmark og England. Min erfaring omfatter udvælgelse og bearbejdning af kunder, præsentation af produkter, tilbudsskrivning og kontraktforhandling samt -underskrivning J.

 

Service Delivery Manager

Mens jeg var hos Fujitsu, blev det teknisk og økonomiske muligt at tilbyde kunderne at blive driftet, dvs. at deres servere og systemerne på dem ikke længer behøvede at stå hos kunderne selv men kunne stå hos Fujitsu og blive passet. Jeg solgte nogle af de første driftsløsninger i huset til mine bibliotekskunder. Med valg af driftsløsning følger en ny opgave, Service Delivery Management, som varetager kunde-/leverandørforholdet for så vidt gælder server, backup, netværk m.m. Jeg påtog mig denne rolle for alle de kunder, jeg i årenes løb solgte driftsløsninger til.

 

Projektleder

Projektlederrollen har jeg haft i Dansk Data Elektronik (DDE) og i Fujitsu. I DDE var jeg projektleder på alt, hvad jeg selv solgte. I Fujitsu er der dedikerede projektledere, som træder til i store sager. Men i mindre og mellemstore sager er det stadig mig selv, der har haft ansvaret for projektledelsen.

 

Marketingerfaring

I de firmaer jeg har været ansat, har jeg arbejdet tæt sammen med marketingafdelingerne om udstillinger, annoncer og websider. I forbindelse med en kampagne i England har jeg lavet en række slogans til brug for bibliotekspressen dér.

 

Licence Management

I mere end 10 år har jeg haft ansvaret for licensstyring, -bestilling og afregning mellem Fujitsu og Ex Libris.


 

Undervisning

Som gymnasiebibliotekar på Solrød Bibliotek havde jeg ansvaret for den praktiske gennemførsel af undervisningen af gymnasieeleverne. Senere blev jeg en del af Solrød Kommunes undervisningsteam, som havde til opgave at undervise resten af kommunens ansatte, og da det var gjort, alle nyansatte. Kurset blev skræddersyet til Solrød Kommune i et samarbejde med Den Kommunale Højskole.

 

 


 

Ansættelser

                                           

02. 2010 – 03.2010  Ex Libris (Scandinavia)

                 

Account Manager

Fortsættelse af mine opgaver I Fujitsu.

 

Hvorfor forlader jeg Ex Libris?

Ex Libris overtog Fujitsus biblioteksafdeling med henblik på at lade det danske og svenske marked indgå i en allerede eksisterende europæisk matrixorganisation. Herved blev flere stillinger overflødige, herunder min.

                                           

01.1998- 02.2010  Fujitsu A/S (tidl. ICL)

Service Delivery Manager - Chefkonsulent

Salgsansvar for en kunde portefølje herunder en række folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, fagforeningsbiblioteker og private biblioteker samt Det Færøske Landsbibliotek, som også er nationalbibliotek.

Salg af WagnerGUIDE.

Projektledelse

Service Delivery Management

Licence Management

 

Hvorfor forlod jeg Fujitsu?

Da Fujitsu’s biblioteksafdeling blev overtaget af Ex Libris fulgte personalet med.

 


 

 

04.1994 – 12.1997  Dansk Data Elektronik A/S

Chefkonsulent – Salgskonsulent

Stedfortræder for divisionsdirektøren

Salgsansvar for et antal danske folkebiblioteker og salg til England samt salgsansvar for Southampton Institute.

Deltagelse og ansvar for en række udstillinger i Danmark og England (Hatfield og Birmingham).

Projektleder på alle egne salg.

 

Hvorfor forlod jeg Dansk Data Elektronik?

Jeg blev kontaktet af ICL, som tilbød en bedre stilling.

 

04.1979 – 04.1994 Solrød Bibliotek

Bibliotekar for voksne og gymnasiebibliotekar

Biblioteksjob med specielt ansvar for samarbejdet mellem det kommunale folkebibliotek og det amtskommunale gymnasium.

Undervisning.

Tillidsposter og lignende: Tillidsrepræsentant, medlem af samarbejdsudvalg (i tre niveauer), medlem af hhv. bibliotekets og Solrød Kommunes it-udvalg og medlem af kommunens underviserkorps.

 

Hvorfor forlod jeg Solrød Bibliotek?

Jeg havde været der i mange år og trængte til at prøve kræfter med noget andet. Da jeg blev kontaktet af Dansk Data Elektronik var det ikke nogen svær beslutning at træffe.


 

Uddannelse

1978 Bibliotekar sektion I fra Danmarks Biblioteksskole

 

Jeg har i årenes løb gennemgået en lang række kurser og træning til understøttelse af de funktioner, jeg har varetaget; blandt andet:

·         Salgsteknik

·         Projektledelse

·         Service Delivery Management

·         Arbejdstilrettelæggelse

·         Business engelsk

·         Præsentation

·         Forhandlingsteknik

·         Assertionstræning

 

Sprog                                Dansk: modersmål

                                            Engelsk: God til at tale og skrive

                                            Svensk: Jeg forstår svensk (fx læser jeg svenske romaner med stor fornøjelse), men jeg taler og skriver det ikke gerne.

                                            Tysk: Jeg har forudsætningerne for at tale og skrive tysk men har ikke haft lejlighed til at holde det ved lige.

- og jeg har kendskab til fransk.

 

Private forhold               Jeg er gift med Greta, som er bibliotekar ansat på Greve Bibliotek.

                                            Vi har to hjemmeboende børn, Frederik og Asta, som er henholdsvis 16 og 13 år gamle.

                                             

                                            Vi bor i et dejligt parcelhus i Greve. Jeg bruger gerne fritiden på familien, venner, badminton, løb, cykling, film, bøger og haven.

 

Referencer                       Kan indhentes.